apskristi

apskristi
1 apskrìsti, àpskrenda (apskreñda Skrb), apskrìdo 1. tr., intr. L, Š, NdŽ, 1 skrendant aplėkti, apsukti ratu: Apskrindu SD1101. Tris kartus apskridę ašigalį, nuskrido toliau K.Bor. 2. tr. intr. apibėgti: Ka surinkt viso dvaro raktus ir … apskrìst triskart LKKII228(Lz). ^ Mažukas, kreivukas, visus laukus apskrenda (pjautuvas) Dv. 3. tr. Skrb prk. greitai aplėkti, apsukti: Raitas apskridau laukus . 4. tr. užskristi daug ant ko: Àpskrenda jį viščiukai, o jis iš rankos duoda trupinių Ln. 5. tr. prk. greitai plintant, sklindant, pasidaryti žinomam, pasiekti visus: Naujiena, kurią ji sužinodavo, viesulo greitumu apskrisdavo visą Žaliojo kalno rajoną . \ skristi; apskristi; atskristi; papaatskristi; daskristi; įskristi; išskristi; paišskristi; nuskristi; paskristi; padskristi; parskristi; perskristi; praskristi; priskristi; suskristi; pasuskristi; užskristi

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • apskristi — 2 apskrìsti, àpskrita (apskriñda J; N), apskrìto (apskrìdo J; N); RtŽ žr. 1 apskriesti. skristi; apskristi; paskristi; užskristi …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apskristi — apskri̇̀sti vksm. Gañdras apskri̇̀do apliñk trõbą, bet nenùtūpė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aplėkti — aplė̃kti, àplekia, àplėkė 1. tr., intr. K apskristi aplink ką: Aplėkė pasaulį rš. 2. intr. apibėgti aplink ką: Apilėkė aplink ežerą kai vėjas Švnč. 3. tr. apeiti, apibėgti, apskristi daug vietų norint ką surasti, pamatyti, aplankyti: Per vieną… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsklandyti — tr. sklandant apskristi, aplėkti: Rytus vakarus apsklandęs, čia nutūps taikos balandis! rš. Ans (vanagas) iš viršaus apsklañdo kaji kaip Sd. sklandyti; apsklandyti; atsklandyti; išsklandyti; nusklandyti; pasklandyti; prasklandyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apskraidyti — NdŽ iter. 1 apskristi: 1. K, KŽ Aplink ką skraidyti, ką apskraidyti KII254. 2. Dv. 3. tr. skrendant pasiekti, aplankyti: Bitės kasdien apskraido beveik 1250 hektarų plotą, sudarantį didelį apskritimą, kurio centre stovi aviliai rš. 4. refl. pirmą …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apskrajoti — tr.; Ser apskristi, apskraidyti. skrajoti; apskrajoti; atskrajoti; įsiskrajoti; išskrajoti; nuskrajoti; paskrajoti; suskrajoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apskridimas — apskridìmas sm. (2) BŽII13; ŽŪŽ155 → 1 apskristi 1. skridimas; apskridimas; atskridimas; įskridimas; išskridimas; nuskridimas; paskridimas; parskridimas; perskridimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apskriesti — 1 apskriẽsti, apskriẽdžia, àpskriedė 1. tr. Š apibrėžti ratą, apskritimą: Brėžinys rodo, kaip apibrėžti (apskriesti) apskritimas apie trikampį rš. | Tris kartus smaližiu àpskriedė kaktą (užkalbėdamas nuo rožės) Grž. 2. tr. LL309… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apskrisdinėti — žr. 1 apskristi 2: Apskrisdinėja aplinkui ugnį Dv. skrisdinėti; apskrisdinėti; atskrisdinėti; išskrisdinėti; parskrisdinėti; perskrisdinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsplezdenti — intr., tr. K apskristi. | refl. K. splezdenti; apsplezdenti; atsplezdenti; įsplezdenti; išsplezdenti; nusplezdenti; pasplezdenti; parsplezdenti; persplezdenti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”